OMB Group
ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź
tel.+48 42 640 75 58
www.ombgroup.pl
wyposażenie szwalni wyposażenie szwalni
NOŻE TAŚMOWE

Krajarka taśmowa HF-200T/750

wyposażenie szwalni
Funcjonalność
Krajarki taśmowe
z Serii HF-200T
są wygodnymi w pracy,
wysokowydajnymi
do precyzyjnego wykrawania
elementów odzieży
z różnych rodzajów materiałów,
ułożonych w wielowarstwowe pokłady, gdzie ich łączna maksymalna grubość wynosi 200 mm.,
w przypadku ocieplin 300 mm.


Należy pamiętać, że maksymalną i minimalną
grubość krojonego pokładu limituje rodzaj materiału!
Krajarki tamowe serii HF-200T posiadają
w standardzie napęd dwubiegowy sprawdzający się
przy krojeniu wiekszości matriałów,
pracujący z prędkością 8 m/s lub 16 m/s.
Istnieje możliwość zastosowania płynnej regulacji prędkości taśmy (falownika) w zakresie
od 4 m/s do 20 m/s, która jest niezbędna
w przypadku cięcia materiałów twardych
i powlekanych oraz wtedy,
gdy operator tego samego urządzenia kroi materiały
o różnym składzie i chrakterystyce.
Duża różnorodność taknin jakie są
krojone przy użyciu krajarek taśmowych z Serii HF-200T,
a zwłaszcza coraz częstsze wykorzystywanie
przez klientów ciężkich materiałów w procesach produkcyjnych, spowodowały, że firma Hoffman,
dążąc do zwiększenia fukcjonalności i efektywności swoich urządzeń wprowadziła do oferty maszyny
z mocniejszymi silnikami.

Oferta obejmuje maszyny wyposażone
w silniki o mocy od:
0,9 kW / 1,1 kW / i 1,4 kW / 1,8 kW(maszyny dwubiegowe),
poprzez 1,5 kW aż do 2,2 kW (maszyny z falownikiem)

System silikonowania

System ten jest szczególnie polecany
w przypadku cięcia materiałów klejonych z dużą zawartścią gumy.
Zastosowanie systemu silikonowania zapobiega przyklejaniu się do taśmy kleju, gumy oraz innych zanieczyszczeń powstających podczas krojenia,
co bez wątpienia wydłuża żywotność taśmy tnącej.
Jest on podłączany bezpośrednio do ostrzałki krajarki.

System poduszki powietrznej
System ten w znaczący sposób ułatwiakrojenie materiałów dzięki możliwości lekkiego operowania pokładem przeznaczonym
do cięcia.
Nawet wysokie i ciężkie pokłady materiału dają się przesuwać
bez najmniejszego oporu,
co wpływa na komfort pracy operatora.
Specjalny system zaworów powietrznych umieszczonych               na powierzchni stołu powoduje, iż powietrzne
jest wypuszczane tylko w tych miejscach,
w których znajduje się materiał.
Ma to znaczący wpływ na łatwość konserwacji blatu
z systemem poduszki powietrznej,
ponieważ kanały powietrzne znajdujące się
w stole są zabezpieczane przed dostawaniem się
do nich pyłów i ścinków krojonych materiałów.

Interfejs sterowania LCD
Nowoczesny i funckjonalny zaporojektowany zintegrowany interfejs sterowania krajarką
gwarantuje pełną kontrolę nad pracą maszyny Ciekłokrystaliczny kolorowy ekran LCD,
pozwala nie tylko na wygodną obsługę,
ale wprowadza szereg funckji i udogodnień maksymalnie wykorzystujących możliwości ekploatacyjne krajarek,                niedostępne w urządzeniach podobnego typu oferowanych przez innych producentów.

Funkcje interfejsu 
v włączanie / wyłącznie maszyny
v elektroniczne płynne sterownie prędkością  
    w zakresie od 4 m/s do 20 m/s
v możliwość ustawienia ośmiu predefiniwanych                    prędkości
v dopasowanych do typu krojonego materiału
v graficzne przedstawienie aktualnej prędkości taśmy
v możliwość zmiany języka interfejsu
   (polski, rosyjski, angielski)
v śledzenie historii pracy maszyny (ilość włączączeń,                   czas pracy, czas postoju);
v graficzne przedstawienie przyczyny awarii maszyny
v zdalna blokada maszyny w przypadku
   braku płatności ze strony klienta

Krajarki taśmowe z Serii HF-200T
są standardowo wyposażone
w blokadę chwytającą taśmę
w przypadku jej zerwania oraz system nowoczesnych mikrowyłączników,
automatycznie zatrzymujących maszyn
w przypadku wykrycia niedomkniętych osłon bezpieczeństwa.
Wpływa to w znaczący sposób na komfort
i poczucie bezpieczeństwa pracy u operatora. 

System odpylający
Jego zadaniem jest odprowadzanie bezpośrednio podczas pracy maszyny, wszelkich pyłów
i drobnych skrawków materiałów,
jakie pojawiaja się w trakcie krojenia.
System polecany jest w przypadku cięcia, dzianin, jedwabiu
oraz innych pylących materiałów.
Dzięki niemu można zapobiecnie tylko zapychaniu się maszyny
w strefie roboczej ostrza,
ale przede wszystkim uniknąć kłopotliwych przerw
w pracy przeznaczonych na oczyszczanie z wszelkich zabrudzeń osiadających m.in na systemie
kół prowadzących taśmę tnącą.
Każda krajarka serii HF-200T i HF-400T
standardowo wyposażona jest w wyjście
oraz system mocowania, umożliwiający podłączenie urządzenia
w dowolnym momencie.


Dane techniczne HF-200T/750
v wysokość cięcia: 200 mm.
v max. wysokość cięcia: 300 mm.
v długość ramienia: 750 mm.
v długość taśmy: 3795 mm.
v zasilanie (standard): 400 V
v zasilanie (falownik): 230 V
v prędkość taśmy: 8/16 m/s
v prędkość taśmy (falownik): 4-20 m/s
v rozmiar blatu:1500 x 1800 mm.
v opcja nadmuchu

  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel