OMB Group
ul. Brukowa 23, 91-341 Łódź
tel.+48 42 640 75 58
www.ombgroup.pl
wyposażenie szwalni wyposażenie szwalni

Maszyny szwalnicze od OMB Group – warunki sprzedaży

Regulamin strony internetowej www.ombgroup.pl
 
1.    Wszystkie podane ceny w serwisie www.ombgroup.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 
2.    Zamówienie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego www.ombgroup.pl oraz na adres mailowy: tomek.omb@Gmail.com lub kuba.omb@Gmail.com
 
3.    W dni robocze od 8.00 do 16.00 zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 42 640-75-58, faxem pod numerem 42 640-75-58 lub osobiście w  siedzibie  firmie przy ulicy Brukowej 23 w Łodzi.
 
4.    Warunkiem realizacji zamówienia jest:
- przesłanie pisemnego zamówienia na adres mailowy:  tomek.omb@Gmail.com lub kuba.omb@Gmail.com   
- Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym www.ombgroup.pl  lub podanie niezbędnych informacji Doradcy Handlowemu.
 
5.    Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na podany adres e-mailowy podany lub telefonicznie pod wskazany numer.
 
6.    Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 2 dni roboczych.
 
7.    OMB Group może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.
 
8.    Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza okres 3 dni roboczych OMB Group zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
 
9.    Za zamówiony towar można zapłacić gotówką lub przelewem bankowym.
 
10.   OMB Group realizuje dostawy za pomocą firmy kurierskiej DPD
 
11.    Dokładny koszt wysyłki zależny jest od wagi i formy wysyłki.
 
12.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która do Kupującego jest dostarczona wraz z towarem lub wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
13.    Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 
14.    Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
 
15.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.
 
16.    Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.
 
17.    Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby www.ombgroup.pl  Warunkiem zwrotu jest nieuszkodzone oryginalne opakowanie . W przeciwnym przypadku www.ombgroup.pl  potrąca do 30 % wartości towaru na poczet zakupu opakowania oraz kosztów z tym związanych. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do siedziby OMB Group w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.
 
18.    Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę OMB Group danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
19.    Oferta prezentowana w serwisie www.ombgroup nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
20.    W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
21.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.ombgroup.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 
 
 
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel
  • partner comel